GDPR a ochrana osobních údajů 

Na Gran Gala del Vino Italiano 2019 budou pořizovány fotografie a filmové záznamy z této akce.

Náš názor a informace

Vzhledem k tomu, že GG 2019 je veřejná akce, je pořizování obrazového záznamu podloženo a kryto tzv. oprávněným zájmem a zpravodajskou licencí.
Dovolíme si ocitovat paní Janu Pattynovou z advokátní kanceláře Pierstone:   " ... „veřejná akce“ je taková, kdy účastník by měl očekávat, že může být na fotografii zobrazen"

Použití fotografií a dalších záznamů:

Fotografie a další záznamy budou využity k prezentaci akce v rámci sociálních sítí, internetu a ve vyjímečných případech také k reklamním účelům ve vztahu k prezentovaným vínům a vinařům v tištěné podobě.  

Odvolání souhlasu a požadavek na trvalé odstranění

Samozřejmě se může stát, že milovník vína nebude chtít být fotografován. Jeho názor a požadavek ctíme a proto má několik možností a nijak nebudeme řešit oprávněnost tohoto požadavku!
- Domluvit se s fotografem přímo na akci a ten dotyčný snímek ihned smaže z digitálního nosiče.

- Pokud již dojde k prezentaci fotografie, zaslat požadavek na odstranění konkrétní fotografie na emailovou adresu tomas@wineofitaly.cz.
Tato pak  bude bezprodleně odstraněna.